The Ledóchowski Family herb2 Ród Ledóchowskich

 

 

 

 

 

 


 


Maria Barbara Ledóchowska 1921-2007
z domu Dzierżykraj-Morawska

Basia Tyszk PLMaria Barbara ("Basia"), córka Kajetana i Marii z domu Turno, urodziła się 30 czerwca 1921 r.  Miała starszego brata Hieronima ("Romiego"), młodszą siostrę Marię Magdalenę ("Magdę") i młodszego brata Macieja.  W dzieciństwie wakacje spędzali w rodzinnym majątku Jurkowo, pod Poznaniem.  Po zakończeniu kariery w MSZ, jej ojciec Kajetan był od 1936 r. do momentu rozpoczęcia wojny, pierwszym wiceministrzem skarbu. Opuścił kraj we wrześniu 1939 r. i znalazł się z rządem na uchodźstwie we Francji.  Za pośrednictwem znajomych, załatwił paszporty włoskie dla całej rodziny. 

Basia i MagdaJego żona Maria postanowiła jednak zostać w Polsce z Magdą i Maciejem, i tylko dwoje starsze dzieci, Romi i Basia, pojechało do Paryża.  Po zajęciu Francji przez Niemców, Kajetan z dziećmi i z rządem RP znalazł się w Londynie.  Był posłem RP przy rządzie Czechosłowackim na wygnaniu, później sekretarzem generalnym MSZ.  W październiku 1943 r. został mianowany ambasadorem i pierwszym szefem misji dyplomatycznej akredytowanym przy Francuskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego w Algierze, za co de Gaulle był zawsze jemu bardzo wdzięczny.  

Basia studiowała ekonomię w London School of Economics, przeniesionej w czasie wojny do Cambridge.  Po wyzwoleniu Paryża, Kajetan z Basią przeniósł się do budynku ambasady RP, pięknego pałacu Talleyranda w Paryżu, gdzie Kajetan był dziekanem korpusu dyplomatycznego aż do przyjazdu nuncjusza papieskiego, tj. do 31 grudnia 1944 r.  W Paryżu Basia poznała sekretarza Ambasady, jej przyszłego męża, Włodzimierza Ledóchowskiego.  

Po uznaniu nowego rządu Polski Ludowej w lipcu 1945 r., wszyscy opuścili ambasadę.

Magda 1942Magda: Matka, młodsza siostra, i Maciej, młodszy brat Basi, pozostali w Warszawie, gdzie włączyli się aktywnie do pracy podziemnej w AK.  Magda zdała maturę na tajnych kompletach i obdarzona talentem literackim, współpracowała z podziemnym pismem "Sztuka i Naród".  Jako żołnierz Komendy Głównej Armii Krajowej ("Kedywu"), władając biegle językiem niemieckim i francuskim, używając podrobionych papierów Francuzki "volksdojczki", wykonywała zadania wywiadowcze w Hamburgu i Berlinie. Pracowała w szwajcarskiej firmie „La Roche” i wyniki jej rozpoznania umożliwiły powodzenie akcji, w której z magazynów tej firmy zdobyto dla Kedywu leki i środki opatrunkowe.  Była łączniczką oddziału, który miał odbić więżniów Pawiaka w słynnej odwołanej akcji.  Ocalała.  W powstaniu warszawskim była łączniczką dowódcy zgrupowania "Radosław".  Została ciężko ranna na barykadzie przy ul. Okopowej i zmarła dnia 6 sierpnia 1944 r. w szpitalu św. Jana Bożego.  Spoczywa na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach.

Matka Basi i jej brat Maciej przyjechali do niej i do jej ojca w Paryżu w 1946 r.  Kajetan pozostał jako ambasador rządu RP na uchodźstwie („Ambasador Wolnej Polski”) i senior Polonii we Francji, a Maciej kontynuował aktywną karierę w Radiu Wolna Europa.

Mozambik ParasolBasia wyszła za mąż za Włodzimierza Ledóchowskiego w Paryżu w 1946 r. i razem z nim w 1948 r. wyjechała do Republiki Południowej Afryki ("RPA").  

Jej dalsze losy w Afryce są bardziej szczegółowo opisane na stronie o Włodzimierzu Ledóchowskim.  Jej działalność na rzecz społeczności murzyńskiej została szczególnie opisana m.in. w poniższych artykułach w Tygodniu Polskim w Londynie i Przeglądzie Katolickim w Warszawie, w artykule w dzienniku The Star w Johannesburgu, oraz w podziękowaniu ("Tribute" czyli dosłownie "Hołd") w raporcie organizacji "USWE" (Use of Spoken and Written English - w wolnym tłumaczeniu: Język angielski w mowie i piśmie) za rok 1993 r.

Dzięki niej kocham morze.

Basia uwielbiała wakacje w pobliżu morza, albo Mozambiku, albo u naszycz serdecznych przyjaciół Rozwadowskich na majątku którym zarządzał Franek Rozwadowski pod Somerset West w okolicach Cape Town.

Basia nie wróciła do Polski z mężem.  Została w RPA i zamieszkała w Cape Town.  W ostatnich latach, już chora, wróciła do Polski w 2004 r. i zmarła w 2007 r. w domu opieki Tabita w Piasecznie pod Warszawą.  Szczególnie serdeczną opieką otaczały ją kuzynki – Teresa ("Renia") Jakubowska i Elżbieta Morawska-Reiff.  Pochowana została razem z mężem na cmentarzu w Podkowie Leśnej.

 

Jan Ledóchowski, 2012 r.

Przypis:

(1) Portret Basi malowała Teresa Tyszkiewiczowa, siostra Włodzimierza Ledóchowskiego, męża Basi, w Salisbury, w Rodezji (dzisiaj Harare, Zimbabwe) w 1956 r.

 

 

WnukAfryka

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

Przeglad Kat 1985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tydzien Polski 1985

 

Detailed information on living family members will be included in this website only if submitted or approved by them. Sczegółowa informacja o żyjących członkach rodziny może zostać umieszczona na tych stronach jedynie w wypadku gdy dana osoba wyrazi zgodę. Jan Ledóchowski