The Ledóchowski Family herb2 Ród Ledóchowskich

 

 

 

 

 

 


 


Ignacy Ledóchowski
Der "Heilige General"
1871 - 1945

 

PolenundWirtopPundW 200403

PundWirbot

 

PundW 21

PundW 22

PundW 15

PundW 16

PundW 17

Register top

Register Ignacy

Register pagePaulina grave

 

 

 

 

 

 

 

Death Register page displayed on this website by kind permission of KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, Nordhausen.

 

 

Information on living family members will be included in this website only if submitted or approved by them. Informacja o żyjących członkach rodziny może zostać umieszczona na tych stronach jedynie w wypadku gdy dana osoba wyrazi zgodę. Jan Ledóchowski