The Ledóchowski Family herb2 Ród Ledóchowskich

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Wladimir Ledóchowski 1866 - 1941
Superior General of the Jesuits, "Black Pope"

 

DRAFT 9.9.19

Wladimir Ledóchowski, known as the “Black Pope”, was 26th Superior General of the Society of Jesus or “Jesuits” and is admired and respected for everything he achieved for his Order.  But his legacy is marred by allegations of collaboration with Fascism.


*****

[PAGE STILL BEING WORKED ON. FOR INITIAL DRAFT SEE ENGLISH VERSION ]

 

 

 

Notes:
(1)  „… aby pozostał nasz ślad”. Mieczysław Ledóchowski.  Wydawnictwo: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2002 r.  ISBN 83-7095-051-5, s. 104-109.
(2) Katalog wystawy Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Ród Ledóchowskich, Ojczyźnie i Bogu wrzesień - listopad 2008. Ed. Barbara-Moszczyńska.  Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek.  ISBN 978-83-88477-83-6.
(3) Maria Teresa Ledóchowska, Dama Dworu – Matką Afryki.  Ks. Roberto Laurita, tłumaczenie Joanna Zienko.  Editions du Signe, Strasbourg, France, 2012 r.  ISBN: 978-2-7468-2693-9.
(6) Życie dla innych.  Urszula Ledóchowska.  Józefa Ledóchowska, córka Ignacego, młodszego brata  św. Urszuli.  Pallottinum, Poznań 1984 r.  ISBN 83-7014-002-5.

(X) Medal awarded to Wladimir Ledóchowski and left to my family.  Gilden bronze.  [Brąz pozłacany.] Diameter [średnica] 39mm. 
Face: Right profile of the Emperor Francis Joseph I, in relief, wearing laurel wreath.  [Awers: w reliefie prawy profil głowy cesarza Franciszka Józefa I w wieńcu laurowym.]  Signature below image:  [Poniżej wizerunku sygnatura:] J. TAUTENHAYN (Viennese medal maker and sculptor, 1837-1911) [Wiedeński medalier i rzeźbiarz, 1837-1911.] 
Round inscription: Wokół napis:] FRANCISCUS JOSEPHUS. I.D.G. AUSTRIAE IMPERATOR ET HUNGARIAE REX APOST  * 
Reverse:  Wreath in a shallow relief.  Inscription: [w płytkim reliefie wieniec, wewnątrz napis:]  WLADIMIRO COMITI DE LEDOCHOWSKI SCHOLAE  VII LATINAE DISCIPULO 1883.  Round inscription: [wokół napis:]  CAESARIO REGIAE ACADEMIAE THERESIANAE ALUMNIS OPTIME MERENTIBUS MDCCCLXXXIII  *
(S) Let us never be silent again.  Conor Cruise O’Brien.  Evening Standard 18th April 1989.
(T) Could Pius XI have averted the Holocaust?  Conor Cruise O’Brien.  The Times, 10th February 1989.
(U) Bernard Wasserstein’s personal account.
(V) Pius XII and the Holocaust.  Understanding the Controversy.  José M. Sanchez.  The Catholic University of America Press.  Washington D.C. 2202.  ISBN 0-8132-1080-1.  p.62
(W) Wikipedia
(Z) Paper given to me by a Jesuit 20 years ago, in 1999.

Information on living family members will be included in this website only if submitted or approved by them. Informacja o żyjących członkach rodziny może zostać umieszczona na tych stronach jedynie w wypadku gdy dana osoba wyrazi zgodę. Jan Ledóchowski