The Ledóchowski Family herb2 Ród Ledóchowskich

 

 

 

 

 

 


 

Ledóchowski Family

The Halka Ledóchowski family originates from the area once known as Ruś or Ruthenia and today as the Ukraine. It traces its ancestry back to the legendary knight Halka, Ambassador of Prince Wladimir of Kievan Ruthenia to the Emperor of Constantinople around the year 985 AD. In 1442 the first historical figure, Nestor Halka, was recognised by Grand Duke Kazimierz Jagiełło of the Grand Duchy of Lithuania as owner of Ledóchów, in the Red Ruthenia part of the Duchy. The Duchy had by then had formed a Union with Poland under which the Grand Duke was also King of Poland.

Nestor's descendants continued to be prominent in the Polish-Lithuanian Commonwealth. The Ledóchowskis became known as a leading Polish family, and later also as a leading Austrian family. They included: Stanisław, Speaker of the Polish Parliament in 1717; General Ignacy, the defender of the Modlin Fortress during the 1831 War with Russia; Cardinal Mieczysław, Primate of Poland; Saint Ursula, founder of the "Grey Ursulines"; the Blessed Maria-Teresa, founder of the Order of St Peter Claver; Wladimir, General of the Jesuits; Antoni, "father of Polish astro-navigation" and founder of the Polish Maritime School in Gdynia; and the second General Ignacy, who fought in the victorious 1920-21 War with Russia and died in the German concentration camp Dora-Mittelbau in 1945, and his daughter Teresa Tyszkiewicz.

Today, in addition to Poland and Austria, Ledóchowskis live in France, Germany, England, the Ukraine, South Africa and even Abu Dhabi. For more detail click Family History.

herb2

 

This website

The website www.ledochowski.eu/rodzina and its pages are available for the Ledóchowski family. Information on family members if sent to me by email and reasonably short can be included in English, Polish, German or any other language. For example, if you click "Ignacy 1871-1945" in the left hand menu you will see there are options DE, EN and PL to read about him in German, English or Polish. There will be no automatic translation - the information is likely to be different and some texts will be available in only one language. Pictures will not necessariy be repeated from one language to the other - to see all the pictures you will have to look at all the pages. My primary intention is to include information on people who are no longer living. However I am ready to include information on people who are alive provided they or their immediate family send it to me or approve it. I reserve the right to edit the text. A genealogy may be added in due course.

Jan Ledóchowski

 

 

Ród Ledóchowskich

Herbros

Halka Ledóchowscy pochodzą z dawnej Rusi, z terenów znajdujących się obecnie na Ukrainie, znanych Polakom jako kresy. Według legendy rodzinnej, pierwszym znanym Halką był rycerz wysłany w 985 roku przez Włodzimierza, Wielkiego Księcia Rusi Kijowskiego, w poselstwie do Konstantynopola. W 1442 protoplasta rodu Ledóchowskich, Nestor Halka, otrzymał od Wielkiego Księcia Litewskiego (będącego jednocześnie Królem Polski) Kazimierza Jagiellończyka, przywilej potwierdzający jego prawo do Ledóchowa, miejscowości położonej w powiecie krzemienieckim.

W Rzeczypospolitej Obojga Narodów Ledóchowskich uznano za wybitnych Polaków, a po zaborach byli również bardzo znani w Austrii. Członkami rodziny byli m.in: Stanisław, marszałek sejmu niemego w 1717; Generał Ignacy, obrońca twierdzy Modlina w 1831; Kardynał Mieczysław, prymas Polski; Św. Urszula, założycielka zgromadzenia tzw. "Szarych Urszulanek"; Bł. Maria Teresa, założycielka zgromadzenia tzw. "Klawieranek"; Włodzimierz, Generał Jezuitów; Antoni, nestor polskiego szkolnictwa morskiego i ojciec polskiej astronawigacji; oraz Ignacy, Generał Wojska RP II w czasie wojny w latach 1920-21, który zginął w obozie niemieckim Dora-Mittelbau w 1945, i jego córka Teresa Tyszkiewiczowa.

Dzisiaj Ledóchowscy mieszkają nie tylko w Polsce i w Austrii, ale również we Francji, Anglii, Niemczech, na Ukrainie, w RPA, a nawet w Abu Dhabi. Więcej informacj o historii rodziny znaleść można po kliknięciu na hasło Historia Rodu.

Te strony internetowe

Strona www.ledochowski.eu/rodzina i strony od niej pochodne są stronami dla użytku rodziny Ledóchowskich. Informacje o członkach rodziny mi wysłane mailem mogą zostać umieszczone w różnych językach, ale przede wszystkim w języku polskim, angielskim, lub niemieckim. Na przykład, po kliknięciu na link "Ignacy 1871-1945" po lewej stronie, można wybrać opcję DE, EN lub PL. Informacje nie są automatycznie tłumaczone, więc mogą się różnić w zależności od wersji językowej lub zostać opublikowane wyłącznie w jedznym języku. Również grafika może się różnić w zależności od wersji językowej danej strony. Aby zobaczyć całość grafiki, należy kliknąć na wszystkie strony. Zależy mi przede wszystkim na zamieszczeniu informacji o osobach już nie żyjących. Jestem gotów umieścić informację o osobach żyjących, pod warunkiem uzyskania zgody na jej umieszczenie od nich lub ich najbliższej rodziny, oraz z zastrzeżeniem prawa do edycji tekstu. Z czasem zamierzam na niniejszych stronach również umieścić genealogię rodziny.

Jan Ledóchowski

Information on living family members will be included in this website only if submitted or approved by them. Informacja o żyjących członkach rodziny może zostać umieszczona na tych stronach jedynie w wypadku gdy dana osoba wyrazi zgodę. Jan Ledóchowski