Herb2 40px

Joanna Zakrzewska Ledóchowska

 

 


 Professor Joanna M. Zakrzewska supervising researchSupervision of research students and research staff

 

Other teaching

 

 

 

 

 

Information on living family members will be included in this website only if submitted or approved by them. Informacja o żyjących członkach rodziny może zostać umieszczona na tych stronach jedynie w wypadku gdy dana osoba wyrazi zgodę. Jan Ledóchowski