Herb2 40px

Joanna Zakrzewska Ledóchowska

 

 


 Books by Professor Joanna M. Zakrzewska


Order through www.amazon.com

 

orofacial pain

 

 

 

Zakrzewska JM, editor and chapters. Orofacial Pain Ed. Zakrzewska J.M. Oxford University Press 2009, pp208. ISBN 978-0-19-923669-5

 

 

 

 

 

__________________________________________

 

Assessment

Zakrzewska JM, editor and chapters. Assessment and management of orofacial pain Ed. Zakrzewska J.M. & Harrison S.D.  Vol 14 in Series on Pain Research and Clinical Management. Elsevier, Amsterdam 2002, pp 244. ISBN 0-444-50984

 

insights

 

 

Zakrzewska JM, Insights, facts and stories behind trigeminal neuralgia TNA Association, Florida 2006, pp403. ISBN 0-9672393-4-6

 

 

 

__________________________________________

 

tn

 Zakrzewska JM. Trigeminal Neuralgia. Vol 28 in Major Problems in Neurology. W.B.Saunders, London 1995, pp229. ISBN 0-7020-1696-9

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Information on living family members will be included in this website only if submitted or approved by them. Informacja o żyjących członkach rodziny może zostać umieszczona na tych stronach jedynie w wypadku gdy dana osoba wyrazi zgodę. Jan Ledóchowski