Herb2 40px

Joanna Zakrzewska Ledóchowska

 

 


 


Professor Joanna M. Zakrzewska - Books

Order through www.amazon.com

 

orofacial pain

 

 

 

Zakrzewska JM, editor and chapters. Orofacial Pain Ed. Zakrzewska J.M. Oxford University Press 2009, pp208. ISBN 978-0-19-923669-5

 

 

 

 

 

__________________________________________

 

assessment

Zakrzewska JM, editor and chapters. Assessment and management of orofacial pain Ed. Zakrzewska J.M. & Harrison S.D.  Vol 14 in Series on Pain Research and Clinical Management. Elsevier, Amsterdam 2002, pp 244. ISBN 0-444-50984

 

insights

 

 

Zakrzewska JM, Insights, facts and stories behind trigeminal neuralgia TNA Association, Florida 2006, pp403. ISBN 0-9672393-4-6

 

 

 

__________________________________________

 

tn

 

Zakrzewska JM. Trigeminal Neuralgia. Vol 28 in Major Problems in Neurology. W.B.Saunders, London 1995, pp229. ISBN 0-7020-1696-9

 

 

_________________________________________________________________________________________________

flier2

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

 

Information on living family members will be included in this website only if submitted or approved by them. Informacja o żyjących członkach rodziny może zostać umieszczona na tych stronach jedynie w wypadku gdy dana osoba wyrazi zgodę. Jan Ledóchowski