Herb2 40px

Jan Ledóchowski

 

 


Films & videos

Jan has been making films and videos for years:-

Deported

Jan is working on a new film showing the very different fates that befell people deported from Poland to the Soviet Union during 1939 - 46. He would be very pleased to hear from those, including especially Polish Jews, who lost relatives in Katyń, who escaped to the West with the new Polish army created under General Anders, who fought all the way to Berlin under General Berling, who remained in exile and/or who returned to Poland after the War.

Uncles and others (2014)

On one country estate they hid a Jewish Senator, whereas on another a wedding party was massacred by the SS. Jan's mother's sister was killed in the Warsaw Rising of 1944. After the War one uncle left Poland and worked at Radio Free Europe in Paris trying to broadcast the truth into communist Poland. Another stayed in Poland and ended up working closely with government figures such as General Jaruzelski. Jan talks to other people about the dramatic years 1945 - 1951 and 1981-2. Uncles and Others.

Short reports
Demonstration at London Embassy, 19 Dec 2015
Chopin Statue unveiling ceremony, 18 May 2011
Chopin Concert, 18 May 2011
Maison Rancèsamy guest house
, France, 2009

Polish School in Putney, London (2011)

Short documentary about life and students at the Marie Skłodowska-Curie Polish Saturday School in Putney Wimbledon. To watch on Youtube click here.

Shown in London on 5th February 2012.

Inka (2012)

40 minute drama about a girl who was arrested and threatened with death if she did not give away her colleagues in the Resistance who had fought the German occupiers for years. London Première 5th February 2012.

To watch on Youtube click here.

Thicker than Water (2011)

Short student film about an adopted girl who as a young adult visits a village to find her biological mother.

Ledóchowski Family Exhibition (2008)

Over 50 family members from around the world attend an Exhibition organised by the Warsaw City History Museum.

Dominik Horodyński (2007)

The husband of Jan's cousin tells how his entire family was killed by the Germans in 1943 and how he adapted to life under the communist regime after the War.

CA Yachting Rally in Turkey (2007)

Generous friends host Jan and his wife Joanna on a Cruising Assocation sailing rally in Turkey.

Dora-Mittelbau (2006)

Jan visits the German concentration camp where his grandfather General Ignacy died. He learns that the V1 and V2 rockets which bombarded England were made there.

Warsaw Debutantes' Ball (2006)

A beautiful evening in the Royal Palace in Warsaw.

St. Ursula (1989)

Jan joins the pilgrimage carrying the remains of his great aunt St. Ursula from Rome to Pniewy in Poland.

 

MA Photo

In 2012 Jan
was awarded
a First Class
M.A. Degree
in Film Making
by Kingston University,
England

 


Filmy i wideo

Jan Ledóchowski kręci filmy i wideo od lat:-

Zesłani

Jan Ledóchowski kręci nowy i film o osobach wywiezionych przez Związek Sowiecki w okresie 1939 - 46. Film przedstawi i prześledzi ich różne losy: wyjazd z wojskiem gen. Andersa, walkę w wojsku gen. Berlinga, pozostanie na emigracji lub powrót do kraju. Dlatego apeluje o przesłanie informacji o rodzinie ofiarów Katynia, i o deportowanych, w tym żydowskiego pochodzenia, których wspomnienia i relacje mogły być wykorzystane w filmie.

Wujowie i inni (2014)

Na jednym majątku ukrywała się Senator RP żydowskiego pochodzenia, na drugim SS dokonało krwawej masakry po przyjęciu weselnym. W Powstaniu Warszawskim zginęla 22-letnia siostra matki Jana. Jeden wuj wyjechał z kraju po wojnie i pracował w Radiu Wolna Europa w celu przekazania prawdy słuchaczom w Polsce komunistycznej. Drugi został w kraju i w końcu blisko współpracował z włądzami w tym z generałem Jaruzelskim. Jan prowadzi ciekawe rozmowy z innymi osobami o dramatycznych latach 1945 - 1951 oraz 1981-2. Wujowie i inni.

Reportaże
Demonstracja KOD w Londynie, 19 grudnia 2015
Otwarcie pomnika Chopina, 18 maja 2011
Koncert Chopina, 18 maja 2011
Maison Rancèsamy pensjonat, Francja, 2009

Polska Szkoła na Putney w Londynie (2011)

Krótki film dokumentalny o życiu i uczniach w szkole im. Marii Skłodowskiej-Curie na Putney Wimbledon w Londynie. Aby obejrzeć na Youtube kliknij tu.

Wyświetlony w Londynie w dniu 5 lutego 2012.

Inka (2012)

Nastolatka zostaje aresztowana. Grożono jej torturami i śmiercią, jeśli nie wyda kolegów którzy walczyli w AK przeciwko Niemcom przez wiele lat. 40 minutowy film inspirowany autetyczną historią sanitariuszki rozstrzelanej w więzieniu w Gdańsku w 1946r. Premiera w Londynie 5 lutego 2012.

Aby obejrzeć na Youtube kliknij tu.

Thicker than Water (2011)

"Krew jest silniejsza od wody" - krótki film o adoptowanej dziewczynie która szuka biologicznej matki.

Wystawa o Rodzie Ledóchowskich (2008)

Ponad 50 czlonków Rodziny z całego świata zjeżdża na wystawę w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy.

Dominik Horodyński (2007)

Mąż kuzynki Jana opowiada o tym jak jego cała rodzina została zamordowana przez Niemców w 1943 i jak on się pogodził z reżimem komunistycznym po Wojnie.

Rejs jachtowy w Turcji (2007)

Gościnni przyjaciele przyjmują Jana i jego żonę Joannę na rejs angielskiego klubu żeglarskiego w Turcji.

Dora-Mittelbau (2006)

Jan odwiedza obóz koncentracyjny w którym zmarł jego dziadek Generał Ignacy. Okazuje się, że tam budowano rakiety V1 i V2 które bombardowały Anglię.

Bal Debiutantów w Warszawie (2006)

Piękny wieczór w Zamku Królewskim.

Św. Urszula (1989)

Jan z rodziną dołączy się do uroczystości związanych z przeniesieniem zwłok Św. Urszuli z Rzymu do Pniew.

 

 

Information on living family members will be included in this website only if submitted or approved by them. Informacja o żyjących członkach rodziny może zostać umieszczona na tych stronach jedynie w wypadku gdy dana osoba wyrazi zgodę. Jan Ledóchowski